15/05/2018

Cárnica Batallé participa en el projecte Noves solucions tecnològiques dintre del projecte Q-Pork

Cárnica Batallé participa en el projecte Noves solucions tecnològiques per al control del dejú de porcs a l'escorxador a fi de millorar la qualitat de la carn obtinguda i millorar l'eficiència del sistema productiu dintre del projecte Q-Pork.    

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Els objectius del projecte en el WP2 són:

1. Estudiar el temps de dejú óptim en relació al benestar animal i la qualitat tecnològica final de la carn obtinguda. 

2. Desenvolupar un sistema de pesatge automàtic a l’escorxador que permeti conèixer els temps de dejú dels animals en el moment del sacrifici.
 

El juliol del 2016 van iniciar-se les diferents tasques dintre del marc del projecte “Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats” dins la Comunitat RIS3CAT d’Alimentació “INNOÀPAT”, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020. El coordinador del projecte és IRTA (Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries) i el líder és l’Associació Catalana d’Innovació del sector carni porcí “INNOVACC”.

Amb la col.laboració de: