19/03/2018

Selección Batallé obté porcs millorats genèticament amb una major qualitat de carn per a elaborar pernil cuit

L’objectiu del projecte ha estat identificar tipus genètics porcins millorats genèticament, adequats per a la producció de carn de porc destinada a la producció de pernil cuit. S’ha intentat millorar el color, la textura i la capacitat de retenció d’aigua de la carn de porc per aconseguir un pernil cuit en el que no sigui necessari afegir aditius en l’elaboració.

L’objectiu del projecte ha estat identificar tipus genètics porcins millorats genèticament, adequats per a la producció de carn de porc destinada a la producció de pernil cuit. S’ha intentat millorar el color, la textura i la capacitat de retenció d’aigua de la carn de porc per aconseguir un pernil cuit en el que no sigui necessari afegir aditius en l’elaboració.

El projecte s’ha desenvolupat durant els anys 2016 i 2017 i en ell han participat Innovacc com a coordinador, Joaquim Albertí S.A., Selección Batallé S.A. i investigadors de l’Institut d’Investigació i Tecnología Agroalimentàries (IRTA).

Dels 4 tipus de porc estudiats, s’han identificat dos tipus genètics que milloren la qualitat del pernil cuit:

  1. Un porc F obtingut mitjançant encreuament entre línies pures de dos programes de selecció diferents que obté una millor qualitat de pernil cuit. No obstant, a nivell d’engreix, aquest porc presenta una menor eficiéncia de conversió de pinso en carn respecte els demés tipus de porc estudiats. 
     
  2. El porc creuat B, obtingut utilizant tècniques de millora genètica, obté millors resultats de desnaturalització en pernil cuit respecte el porc A estàndar, presentant una eficiéncia en engreix semblant. 
     

Es demostra que l’encreuament (en el cas del porc F) i la selecció genètica (en el cas del porc B) són vies vàlides per millorar la qualitat del pernil cuit.

Més informació en el PDF adjunt: Go_innovacc_final_ca.pdf

El projecte ha rebut el recolzament del Departament d’Agricultura de la Generalitat i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.