Responsabilitat
Social Corporativa
A Batallé ens preocupem pel nostre entorn i per tots aquells que l’habiten. Per nosaltres, com a empresa, ens és bàsic formar part de la societat i poder millorar-la, tot contribuint amb diferents accions que englobin diferents àmbits.

Com a empresa càrnia, tenim una gran responsabilitat en millorar constantment i fer les coses cada vegada millor. No només per oferir productes carnis de qualitat i segurs, sinó també per poder donar oportunitats de millora a tothom.

El nostre compromís gira al voltant de tres grans pilars: el Medi Ambient, la Salut i la Societat.

Aquest 3 pilars estan intrínsecament lligats un amb l’altre. No podem entendre una millora en la Salut humana sense millorar la nostra Societat i el nostre Medi Ambient. De la mateixa manera que no podem preservar el Medi Ambient sense una bona educació a la nostra Societat.

Es per això que des de Batallé, creem la nostre pròpia RSC, gestionada per treballadors i per membres de la família Batallé.

Col.laborem...

Batallé RSC, accions fetes amb el cor.