L’organització

Batallé està format per un conjunt d’empreses que asseguren una especial atenció a tots els processos,
i la total traçabilitat i qualitat dels seus productes.

 • SELECCIÓ BATALLÉ

  Empresa de millora genètica porcina dedicada des de l’any 1962 a la producció i  comercialització de reproductors porcins d’alta qualitat. Disposa d’un programa d’hibridació propi , TB-HIBRIDOS.

 • ESPORC

  Productora de pinso del qual es proveeix Batallé. Creada en el any 2002.

 • CÁRNICA BATALLÉ

  Especialitzada en l’especejament de canals porcines i a l’elaboració d’embotits frescos i llard de porc. Les seves instal·lacions compten de dues sales on s’especegen separadament el porc Blanc i l’Únic.

 • NORFRISA

  Des del 1973 es dedica al sacrifici i emmagatzematge de les canals en cambres frigorífiques. Les seves instal·lacions són renovades constantment amb la tecnologia més innovadora. És considerat un dels escorxadors punters tecnològicament de l’Estat espanyol.

 • RESERVA BATALLÉ

  Especialitzada en els productes curats, especialment pernils i espatlles Batallé L'Únic. Compta amb uns moderns assecadors als peus de Sierra Nevada (Granada).

 • UNEXPORC

  Des del 1994 exporta productes carnis amb l’objectiu de donar resposta a les especificacions dels nostres clients i complint els estàndards de qualitat. Gaudeix d’una gran reputació internacional.

L' I+D

Investigació i  desenvolupament ( I+D) són dos principis bàsics sobre els quals Batallé fomenta la seva sòlida estructura. Batallé disposa d´un equip propi d’investigadors que treballen en estreta col·laboració amb científics de diverses entitats de prestigi (com IRTA, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona o la Universitat de Girona).

Aquest projectes, reben de forma freqüent el recolzament d´entitats governamentals de nivell autonòmic, estatal o europeu.

Batallé és soci de l’Associació Catalana d’ Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC), el clúster del sector carni porcí català que té com objectiu millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

Totes les activitat de  I+D estan coordinades de manera vertical, tenint en compte les necessitats específiques de les diferents empreses del Grup.