09/10/2020

A Batallé apostem per les energies renovables

A Batallé tenim una cosa molt clara: és vital cuidar l'entorn que ens rodeja. 

Per això ja fa temps que hem iniciat projectes per reduir al màxim la petjada ambiental vinculada a la nostra activitat. Fa anys vam decidir optar per la biomassa i l'energia fotovoltaica com a fonts d'energia renovables i sostenibles en les nostres granges i centres de producció i distribució. Actualment disposem de més de 850 kW de potència, cosa que ens permet reduir el consum d'electricitat provinent d'energies fòssils.

En les imatges podeu veure algunes de les nostres granges on tenim instal·lades plaques fotovoltaiques i també imatges d'una caldera que genera energia a través de la biomassa.