12/10/2020

Selecció Batallé SA col·labora al Grup Operatiu ANPSTAND

Selecció Batallé SA col·labora al Grup Operatiu ANPSTAND en què criadors de porcí selecte, centres d'inseminació i investigadores treballen en un estàndard de qualitat seminal pels Centres d'inseminació de porcí d'Espanya que permeti unificar els Procediments i les característiques que han de complir les dosis elaborades.

A Espanya, només l'any 2019 es van realitzar més de 10 milions i mig de dosis d'inseminació. Del que es tracta és que totes elles, segueixin uns estàndards comuns que permetin millor la competitivitat. La inseminació artificial comporta NOMBROSOS avantatges, com ara un intens control sanitari, una ràpida difusió del progrés genètic, l'optimització de l'ús reproductiu i una disminució dels costos econòmics de les granges. Els beneficis comencen als Centres d'inseminació i granges. Que incrementen sumen competitivitat i repercuteix en el desenvolupament econòmic de les zones rurals en què s'assenten i, per tant, al conjunt de la societat.