L’organització

Batallé està format per un conjunt d’empreses que asseguren una especial atenció a tots els processos,
i la total traçabilitat i qualitat dels seus productes.

 • UNEXPORC

  Depuis 1994, elle exporte des produits de viande dans l’objectif de donner une réponse aux spécifications de différents clients en respectant les normes de qualité accordées, avec une réputation importante à l’échelle internationale.

 • ESPORC

  Productrice de tourteaux où Batallé s’approvisionne. Créée en 2002

 • NORFRISA

  Depuis 1973, elle se consacre à l’abattage et au stockage des carcasses dans des chambres frigorifiques. Installations rénovées constamment avec la technologie la plus innovante. Il s’agit de l’un des meilleurs et plus grands abattoirs de l’Espagne.

 • CÁRNICA BATALLÉ

  Spécialisée en dépeçage de carcasses porcines, elle se consacre aussi à fabriquer de la charcuterie et du saindoux.

 • RESERVA BATALLÉ

  Especializada en la curación de jamones y paletas de cerdo Batallé el Único siguiendo métodos tradicionales.

 • SELECCIÓ BATALLÉ

  Empresa de millora genètica porcina dedicada des de l’any 1962 a la producció i  comercialització de reproductors porcins d’alta qualitat. Disposa d’un programa d’hibridació propi , TB-HIBRIDOS.

La I+D

Investigació i  desenvolupament ( I+D) són dos principis bàsics sobre els quals Batallé fomenta la seva sòlida estructura. Batallé disposa d´un equip propi d’investigadors que treballen en estreta col·laboració amb científics de diverses entitats de prestigi (com IRTA, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona o la Universitat de Girona).

Aquest projectes, reben de forma freqüent el recolzament d´entitats governamentals de nivell autonòmic, estatal o europeu.

Batallé és soci de l’Associació Catalana d’ Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC), el clúster del sector carni porcí català que té com objectiu millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

Totes les activitat de  I+D estan coordinades de manera vertical, tenint en compte les necessitats específiques de les diferents empreses del Grup.