Magre de diafragma

Un tall amb poc greix. Per guisats o planxa.