Costella

Tall situat a la part superior de la costella.