31/05/2018

Selección Batallé millora la sostenibilitat de la producció de porcs en la fase d’engreix

Durant els anys 2016 i 2017 s’executà un projecte d’I+D on participaren 4 empreses de l’Associació Catalana de Bestiar Porcí Selecte i investigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Gràcies als resultats del projecte s’han desenvolupat models de creixement en proteïna i de consum de pinso segons el pes de l’animal. Aquest models són molt útils per als nutròlegs per tal d’establir la composició òptima de les dietes al llarg de la fase d’engreix dels porcs. Amb els ingredients adequats es maximitza el creixement del porc i la ràtio de conversió del pinso en carn. El coneixement d’aquestes corbes permeten el disseny de dietes amb les quals els animals disposen de pinso a voluntat en tot moment minimitzant l’excreció de nitrogen provinent de l’excés de proteïna.

 

 

Aquestes corbes estan a disposició dels especialistes en nutrició porcina que treballen amb porcs creuats TB2 obtinguts a partir del creuament del mascle Pietrain Batallé amb la truja híbrida TB1 (obtinguda del creuament d’un mascle avi Landrace i una truja àvia Duroc).

Dins del segon objectiu del projecte, també s’han estudiat diversos tipus de porcs creuats per tal de valorar la seva eficiència productiva i la seva qualitat de canal i carn.

En el tercer objectiu del projecte s’han valorat diversos tipus de porcs provinents de la línia Duroc destinada a la producció de carn d’alta qualitat.