17/02/2021

SELECCIÓN BATALLÉ LIDERA EL PROJECTE AUTENTIFICACIÓ DE PRODUCTES PORCINS DE RAÇA DUROC MITJANÇANT L’ÚS DE MARCADORS GENÈTICS (GENDUROC)

Els productes càrnics provinents de la raça Duroc presenten unes característiques que l’associen a una marca de qualitat. Per això, el sector ha expressat la necessitat d’implementar un sistema d’autentificació de productes amb menció Duroc.

En aquest  projecte s’utilitzarà l’anàlisi de l’ADN com a tècnica per buscar variants d’ADN exclusives i/o específiques de la raça Duroc que permetran excloure lots de productes identificats incorrectament com a 100% o 50% Duroc.

L’objectiu principal del projecte és el d’iniciar un procés per validar un sistema d’autentificació de productes carnis amb la menció Duroc.

Els objectius específics són:

1) Validar la capacitat del sistema polimòrfic MC1R/KIT1 per excloure productes etiquetats com 100% o 50% Duroc que en realitat no ho són.

2) Identificar una bateria de marcadors exclusius i específics que permetin identificar productes Duroc respecte a una població de referència.

3) Posar a punt i validar un protocol de genotipat eficient dels marcadors suggestius de Duroc en els productes carnis objecte de potencial seguiment.

Les tasques del projecte GENDUROC es desenvoluparan durant els anys 2020-2022. Al projecte hi participen Grup GEPORK S.A., Selección Batallé S.A. com a  líder i l’Associació Catalana d’Innovació del sector carni porcí (INNOVACC) com a coordinador.

El projecte ha rebut el recolzament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Més informació al PDF adjunt: Fitxa Difusió DARP

 

Amb la col·laboració de: