19/04/2021

Selecció Batallé participa en un projecte per a la prevenció de la caudofàgia

Selecció Batallé, empresa líder en la cria del bestiar porci a Catalunya i sempre compromesa amb el benestar animal, participa activament en un grup operatiu a la recerca d'estratègies per a la prevenció de la caudofàgia i així evitar l'escuat rutinari en el bestiar porcí.

L'objectiu principal del projecte és estudiar, en les condicions de cria a Catalunya, l'eficàcia de diferents estratègies per a prevenir la caudofàgia, així com avaluar l'adequació dels sistemes d'avaluació de riscos que s'estan aplicant actualment en les granges catalanes en relació a la seva eficàcia per evitar brots de caudofàgia i determinar-ne les causes. Amb aquests objectius, pretenem donar eines als ramaders de porcí de Catalunya per respondre a un requeriment, que representa un repte sectorial, però també vol aportar informació sobre si és possible no escuar de manera rutinària, la qual cosa aconseguiria un altre objectiu estratègic important a llarg termini: augmentar el benestar animal.
Selecció Batallé ha estudiat la validesa de diferents materials d'enriquiment, l'ús de feromones maternals i diferents composicions de dietes a fi de criar els animals en un ambient el menys estressant possible.
El projecte ha rebut el recolzament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, així com del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (cooperación per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.