28/06/2021

Segell de benestar Animal WELFAIR™️ certificat per AENOR

Batallé disposa del segell de benestar Animal WELFAIR™️ certificat per AENOR complint els requisits de Benestar Animal en totes les etapes del procés de producció.

Aquest procés d'auditoria s'ha basat en l'observació directa dels animals analitzant quatre principis: Bona Alimentació, Bon Allotjament, Bona Salut i Comportament Apropiat segons els protocols Welfare Quality i AWIN®️.

Aquesta certificació garanteix els requisits establerts en Welfare Quality i AWIN®️, garantint una auditoria exhaustiva en totes les fases de producció i la màxima informació i transparència al consumidor. La millora contínua, l'autocontrol i la traçabilitat, són aspectes que també s'han tingut en compte per a atorgar la certificació.