31/05/2021

Sant Joan de Déu

A Batallé estem molt compromesos i som sensibles amb tot el que té a veure amb ajudar i col·laborar amb gent que fan millor la vida dels altres i lluiten per fer d'aquest un món millor. És per això que estem molt contents de formar part dins l'Obra Social de Sant Joan de Déu com a Empresa Compromesa.

L'aportació que hem fet, es destinarà a finançar diferents projectes socials que es desenvolupen en els diferents centres d'atenció a persones en situació vulnerable de Sant Joan de Déu. Es beneficiaran persones en situació de sense llar o dependència, amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual, migrades o refugiades i a infants hospitalitzats, entre d'altres.

St. Joan de Déu és una institució pionera en projectes socials i sobretot en l'especialització en pediatria. El treball social de l'hospital ha destacat sempre per l'especial atenció als problemes socials de les famílies i els pacients sobretot en casos de drogaddicció i el maltractament dels infants

Ben aviat, us comunicarem una bonica acció que hem dut a terme entre tots els treballadors per tal de seguir col·laborant amb Sant Joan de Déu.

Més informació