18/10/2022

Batallé participa en un projecte per a l’obtenció de greix insaturat/saturat a partir de retalls d’especejament de canals porcines per a productes d’a

En el projecte pilot s’estudiarà la viabilitat tecnològica de la valorització de la fracció de greix rica en àcids grassos insaturats obtinguda a partir de processos de fraccionament dels diferents retalls que es generen durant l’especejament de la canal del porc. El projecte es desenvolupa entre el juliol del 2021 i el juny del 2023 i també hi participen Tripnet, Matadero frigorífico del Cardoner, Friselva, Eurecat Centre Tecnològic i el clúster Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “Innovac”.