16/11/2022

Batallé participa al desenvolupament d’un bessó digital (digital twin) d’una granja d’engreix de porcs.

El projecte té com a objectiu principal desenvolupar i implementar tecnologies digital twin dirigides al sector porcí que permetin fer un salt en l’ús d’eines intel·ligents per millorar la presa de decisions al sector i accelerar la seva transformació digital.
Al projecte hi participen també la Universitat de Lleida (UdL), Cereales Torremorell i els clústers, Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC) i Clúster Espanyol de Productors de Bestiar Porcí (i+Porc).
Batallé participarà en varis objectius específics:
- Utilitzar els models desenvolupats a la UdL per a la gestió de granges d’engreix, afegint la informació digitalitzada disponible a la granja per construir les rèpliques digitals.
- Desenvolupar un prototip de granja virtual de garrins d’engreix (Fattening farm Digital Twin).
- Difondre els resultats i estimular al sector per avançar en la digitalització i integració de solucions digitals que millorin la presa de decisions, el benestar animal i l’impacte
ambiental.

rn

 

rn