22/12/2022

Batallé lidera un projecte de R+D per millorar la sostenibilitat mediambiental i econòmica de la producció porcina

Mitjançant el projecte OPTIPORC, l’Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte i l’IRTA estudiaran la petjada ambiental i la petjada hídrica en porcs de diferents tipus genètic.Els resultats obtinguts ajudaran al sector de la producció i la selecció porcina a orientar estratègies per millorar la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

Els punts clau per aconseguir una producció porcina sostenible i eficient consisteixen en una millor utilització dels recursos i en la reducció de la petjada ambiental. El passat mes de
setembre es va posar en marxa el projecte pilot OPTIPORC, orientat a generar coneixement i desenvolupar estratègies innovadores per optimitzar l’eficiència en l’aprofitament dels
recursos i per reduir les emissions contaminats de les granges porcines utilitzant diferents tipus genètics porcins. L’objectiu és transferir eines i coneixement al sector de la producció i la selecció porcina per orientar les estratègies cap a una millora de la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.
Per una banda, el projecte se centrarà a realitzar una caracterització completa de la petjada ambiental i la petjada hídrica dels sistemes de producció porcina habituals, utilitzant diferents genètiques porcines. D’altra banda, també es treballarà en la identificació de biomarcadors que permetin tenir mesures indirectes dels nivells d’emissions i d’eficiència alimentària dels animals,i que podrien ser utilitzats en esquemes de selecció per la millora de la sostenibilitat.
Un altre dels aspectes que s’avaluara al llarg del projecte serà l’efecte mitigador derivat de la selecció genètica per eficiència alimentària. També es provaran estratègies nutricionals
innovadores, analitzant-ne l’impacte sobre el consum i la digestibilitat dels nutrients, la reducció de les emissions, el rendiment productiu i sobre el balanç econòmic del sistema.
El Grup Operatiu responsable d’OPTIPORC està liderat per Selección Batallé i compta amb la participació d’UPB Genetic World, Grup Gepork, Baró Germans, Pinsos Sant Antoni i
l’Associació Catalana de Criadors de Bestiar Porcí Selecte (ACCBPS). L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) n’és el coordinador i s’encarregarà dels assajos i les
investigacions del projecte.