Espatlla Curada
“Gran Reserva” Tall fàcil

Batallé l'Únic

Com tallar-la (video en espanyol)