Magre de diafragma

Un tall amb poc greix. Per guisats o planxa. 

Els nostres
talls