Costella

Tall situat a la part superior de la costella.

Els nostres
talls