Garantia de qualitat

Disposem d'un Sistema d'Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) degudament documentat i implementat el qual contribueix a l'obtenció de productes segurs eliminant qualsevol risc que pogués afectar al bon estat del producte. Ens distingim per oferir la màxima qualitat organolèptica en tots els nostres productes, dedicant una importància primordial a la higiene dels equips i instal•lacions emprats en tot el procés productiu, realitzant estrictes controls de neteja preoperatius i operatius. Certifiquem els controls i metodologia aplicats mitjançant anàlisis periòdiques del producte amb un sistema de qualitat basat en la norma mundial de seguretat alimentària, l'estàndard BRC (British Retail Consortium) i procediments de treball certificats per l'equip de SVO (Serveis de Veterinaris Oficials). Complim estrictament els requisits del Real Decret 265/2008 que estableix la Llista Marc d'Establiments Càrnics Registrats Homologats per a l'exportació que ens permet oferir els nostres productes als principals països importadors d'arreu del món. També garantim la traçabilitat tal com indica el Reglament (CE)178/2002 mitjançant un sistema de gestió que permet conèixer l'origen exacte de qualsevol producte entregat als nostres clients a partir d'un número de lot, tal com ho certifica Calitax.

 

Carnica politica de qualitat

Enquesta satisfaccio