La investigació

El Departament de R+D+I té el doble objectiu de dirigir el programa de selecció per a maximitzar la millora genètica dels animals i desenvolupar projectes d'R+D+I en estreta col•laboració amb organismes públics d'investigació de contrastat prestigi. Distingim 4 línies principals de treball:

1. Millora genètica dels geneotips utililtzats en el programa de selecció

 • Incorporació de nous caràcters de selecció.
 • Factors de maneig que afecten a l'expressió del potencial genètic dels animals.
 • Desenvolupament d'un programa de selecció porcina basat en el control de rendiments de productes híbrids comercials (en col•laboració amb l'I.R.T.A.).
 • Selecció genòmica en el porcí.

Més informació:
Factors que afecten la longevitat de la femella Duroc (en anglès)

Principals resultats i perspectives del programa de selecció de Batallé.

 2. Qualitat de carn i salud humana

 • Millora genètica de la qualitat organolèptica de la carn (col•laboració amb la Universitat de Lleida).
 • Benestar animal: alternatives a la castració
 • Millora genètica de la qualitat nutricional del greix intramuscular.
 • La carn porcina com a aliment funcional

Més informació:
Variació entre i intra-raça en creixement en magre i en el contingut i composició del greix intramuscular en porcí (en anglès)

Selecció per contingut i composició del greix intramuscular en una línia porcina Duroc (en anglès)

Acceptabilitat del consumidor davant de carn de porc enriquida amb CLA (en anglès)

3. Biotecnologia reproductiva

 • Utilització de semen congelat provinent de mascles d'alt potencial genètic (col•laboració amb la Universitat de Girona).
 • Transferència embrionària (col•laboració amb la Universitat de Múrcia)

Més informació:
Fertilitat després de la inseminació artificial post-cervical amb semen criopreservat provinent d’ejaculats de mascles amb bona y mala congelabilitat. (en anglès)

 

4. Traçabilitat de la producció porcina

 • Ús de la identificació electrònica en producció porcina
 • Programa de control de filiacions mitjançant els anàlisis de l'ADN (col•laboració amb l'I.R.T.A.).

Més informació:
Traçabilidad mitjançant ADN

Ús d’un sistema de traçabilitat que combina la identificació electrònica i l’ADN per a traçar porcs en condicions comercials (en anglès)