El valor de la genètica

A Selecció Batallé® ens responsabilitzem de la millora genética porcina, tasca que fem des del 1962, produïnt i comercialitzant reproductors porcins d'alta qualitat.

Desenvolupem un programa d'hibridació propi, anomenat TB-Híbrids®, en el que participen més de 25.000 porcs reproductors de raça pura pertanyents a granges de selecció i multiplicació. L'objectiu és obtenir un porc comercial (TB-2®) que presenta el mínim cost en engreix per al productor i la màxima qualitat de canal i carn per a la indústria.

Piràmide de producció del programa de selecció:

Priràmide de producció del programa de selecció