El nostre aval

El nostre interés en oferir sempre la màxima qualitat, el millor cost de producció i la garantia de traçabilitat total ha merescut el reconeixement internacional dels nostres reproductors. En els nuclis de selecció, tots els animals reproductors estan inscrits en els Llibres Geneòlogics Oficials gestionats per la Asociación Nacional de Porcino Selecto (ANPS) i la Associació Catalana de Porcí Selecte (ACPS).

Tots els nuclis de Selecció Batallé® garanteixen un elevat nivell sanitari i conseqüentment l'obtenció d'animals d'un alt valor genétic provat.

En les nostres granges apliquem el Codi Europeu de Bones Pràctiques per al sector de la selecció i reproducció animal (codi Efabar).

Apliquem un exhaustiu programa de control de rendiments sobre resultats productius, reproductius i de qualitat de canal i carn en el que participen técnics de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del Centre de Control i Avaluació en Porcí. L'objectiu és obtenir uns valors genétics amb la màxima precisió i maximitzar la resposta de selecció.