Les nostres races

A Selecció Batalle disposem del programa d'hibridació TB-Híbrids, destinat a aconseguir un porc comercial de mínim cost per al productor i de màxima qualitat de canal i carn per a la indústria càrnica.

esquema d'encreuaments

En el programa de selecció hi participen 4 races pures: TB-Duroc®  i TB-Landrace® en la línia materna; TB-Pietrain® i TB-Yorkshire® en la línia paterna, amb 5.500 besàvies de raça pura. El nucli TB-Duroc®, amb 4.900 reproductores en selecció i el nucli TB-Pietrain®, amb 400 besàvies, són dos dels majors nuclis de selecció europeus dintre de les seves respectives races.

En la línia materna, comercialiltzem l'àvia TB-Duroc®, l'avi TB-Landrace® i la truja híbrida TB-1® , resultat de l'encreuament d'ambdues races. En la línia paterna produim els mascles finalitzadors de la raça pura TB-Pietrain® i TB-Yorkshire®.

 duroc

TB-Duroc.

Femella GP de raça pura Duroc d'excel•lent aptitud reproductiva. Es carácteritza per presentar una molt bona aptitud maternal sobresortint per la seva alta prolificitat viable, la seva capacitat lletera i la qualitat del garrí deslletat. Demostra una gran capacitat d'adaptació als diversos tipus de producció porcina. La seva descendència mostra una excel•lent qualitat sensorial de la carn.

 landrace

TB-Landrace

Mascle GP de raça pura Landrace que combina unes excel•lents aptituds maternals amb una elevada eficiència de conversió en engreix i un elevat percentatge de magre a la canal. Des de l'any 2009 s'obté dins el programa de selecció de l'empresa porcina noruega Norsvin.

 tb1

TB1

Femella híbrida producte de l'encreuament del mascle TB-Landrace® i la femella TB-Duroc®. Mostra una alta prolificitat viable i una excel•lent aptitud maternal que, combinada amb una gran capacitat d'adaptació a diverses tipologies d'explotació, li permet desenvolupar una llarga vida productiva.

 pietrain

TB-Pietrain

Mascle finalitzador que permet obtenir la màxima eficiència en engreix i la màxima qualitat de canal, amb elevats percentatges de carn magra i conformació muscular. És el mascle ideal per mercats que demanden canals magres i conformades.

 yorkshire

TB-Yorkshire

Mascle finalitzador amb alt creixement sostingut fins a pesos elevats i amb un elevat percentatge de magre de la canal. És homocigot negatiu a l'estrés porcí. Ideal pels mercats de canals pesades destinades a la transformació.

 tb2

TB2

Cerdo híbrido comercial con los costes de producción más bajos. Combina una excelente eficiencia de conversión en engorde con una elevada calidad de canal y carne.