Nota legal

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d’aquestes, l’informem que les dades personals que ens pugui facilitar a través del nostre formulari de contacte seran incorporades al fitxer USUARIS WEB, del qual és responsable CARNICA BATALLÉ SA, amb la finalitat d’atendre i gestionar la seva consulta. També l’informem que les seves dades podran ser cedides a alguna de les empreses que formen part del nostre grup empresarial (SELECCIÓ BATALLÉ SA i RESERVA BATALLÉ SL), en cas de ser necessari, per poder donar una millor resposta a la seva consulta.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, d’acord amb el que estableix la normativa legal, a l’adreça: CARNICA BATALLE SA; AVDA. SEGADORS S/N RIUDARENES 17421 GIRONA, o per correu electrònic a l’adreça: rgpd@batalle.com.